Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Zákon o zaměstnanosti

Vážení zaměstnavatelé,

proměňte zákonem uloženou povinnost v efektivní řešení Vašich firemních potřeb.

Ve smyslu zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinen zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Pokud tento povinný podíl nesplňuje přímo zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru, má povinnost nemalého odvodu do státního rozpočtu.

Jak lze situaci řešit?

  1. splněním podmínky, t.j. zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením;
  2. tzv. náhradním plněním, tj. odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením;
  3. zaplatit povinný (neefektivní a nenávratný) odvod do státního rozpočtu, který však žádnou hodnotu nepřináší.

Jak je to s efektivitou řešení?

  1. i zdravotně postižení lidé umí pracovat a přinášet podniku hodnoty;
  2. odběrem služeb či výrobků od zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete naplnit své potřeby a přitom pomoci lidem s postižením;
  3. z odvodu do státního rozpočtu žádný užitek mít nebudete.

Tip: Spočítejte si pomocí naší kalkulačky výši odvodu do státního rozpočtu nebo náhradního plnění. Spočítejte si i náklady na zaměstnání osob se zdravotním postižením, abyste povinný podíl počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením splnili.

Kalkulačka pro výpočet výše odvodu do státního rozpočtu nebo náhradního plnění

Vysvětlivky:

Počet zaměstnanců či osob se zdravotním postižením
Počtem zaměstnanců či osob se zdravotním postižením se myslí přepočtený počet na plné pracovní úvazky.
Průměrná mzda
Ve 4. čtvrtletí roku 2006 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 21 952 Kč. Informaci o průměrné mzdě se dozvíte na stránce Mzdy Českého statistického úřadu. Na stránce je také uvedeno, kdy budou zveřejněny aktualizované informace o průměrné mzdě.
Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY